Administratorem Twoich danych osobowych będzie Elektrogreen sp. z o.o. z siedzibą w Smardzowie, ul. Morelowa 17, 55-010 Smardzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000813923, Numer Identyfikacji Podatkowej: 896-159-10-06, kapitał zakładowy 10.000,00 zł,

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

− zawrzeć umowy o świadczenie usług;

− wykonać umowę na podstawie zawartej z nami umowy;

− archiwizować dla zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów;

− ewentualne ustalać, dochodzić lub obronić się przed roszczeniami;

− ochraniać żywotne interesy osoby, której dane dotyczą lub osoby trzeciej;

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest sytuacja, gdy:

− przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

− przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO);

− przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

− przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

− przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c) RODO)

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, jeżeli nie podasz wymaganych danych osobowych, nie można będzie zawrzeć z Tobą umowy lub jej wykonać.

Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś.

Twoje dane kontaktowe pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;

b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

c. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Nasza strona używa plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony bez zmian ustawień oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Informujemy, że ustawienia tych plików można zmienić w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.